Część problemowa

Ładowanie...

Joanna
Bokszczanin

Uczestniczka panelu Impresariat muzyczny i promocja polskiej muzyki

Managerka kultury. Ukończyła Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w klasie fortepianu prof. Jana Kadłubiskiego oraz stosunki międzynarodowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Od 2003 r. związana z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina. Od 2005 r. zaangażowana w organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Chopin i jego Europa”.

Od 2012 r. jest odpowiedzialna za program Promocji Młodych Talentów Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, którego ideą jest promocja wybitnie uzdolnionych, młodych, polskich pianistów m.in. poprzez ich prezentację w ramach wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Instytut w Polsce i za granicą.
W 2015 r. brała udział w organizacji XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina jako producent wykonawczy.

Od 2016 r. pełni funkcję kierownika Biura ds. Organizacji Konkursów i Promocji Młodych Talentów. Poza promocją młodych pianistów odpowiada za organizację konkursów chopinowskich, a także za kontakty z innymi międzynarodowymi konkursami pianistycznymi poświęconymi twórczości Fryderyka Chopina w ramach projektu CCC (Chopin Competition Conference).

Brała aktywny udział w pracach nad koncepcją oraz była odpowiedzialna za organizację Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na instrumentach historycznych, którego pierwsza edycja odbyła się w 2018 r. w Warszawie.
Przy produkcji projektów koncertowych i konkursowych współpracowała z najważniejszymi instytucjami kultury w Polsce i za granicą.

fot. archiwum prywatne

czytaj więcej

Ewa
Bogusz-Moore

Uczestniczka paneli Czy granie muzyki polskiej się opłaca? i Muzyka w czasach pandemii – czego (nie) nauczył nas COVID-19?

Manager kultury, od września 2018 r. dyrektor naczelny i programowy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia – NOSPR. Dzięki jej staraniom w 2019 r. NOSPR przyjęto do międzynarodowej organizacji ECHO skupiającej 21 najbardziej wpływowych instytucji muzycznych w Europie.

W 2005 r., po ukończeniu studiów w City, University of London, objęła stanowisko koordynatora międzynarodowego projektu kompozytorskiego, realizowanego w ramach Sounds New Contemporary Music Festival. Odpowiadała za program, strategię marketingową i rozwój festiwalu. W 2007 r. otrzymała nominację na stanowisko managera generalnego SNCMF.

W latach 2009–2010 pracowała w Instytucie Kultury Polskiej w Londynie, odpowiadając za kwestie repertuarowe oraz promocję polskiej kultury w Wielkiej Brytanii.

Pełniła funkcję wicedyrektora Instytutu Adama Mickiewicza, z którym jest związana od 2010 r. Opracowany przez nią model działania programu IAM „Polska Music” doprowadził do współpracy m.in. z London Philharmonic Orchestra, Philharmonia Orchestra, Berliner Philharmoniker, Los Angeles Philharmonic, Royal Opera House czy Cité de la Musique. Z ramienia IAM koordynowała obchody Roku Lutosławskiego, objęła także stanowisko menedżera I, CULTURE Orchestra – projektu wspierającego zmiany kulturalne i społeczne w krajach Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego. Zarządzała również projektem Kampusy, w którym – współpracując z prestiżowymi uczelniami w USA – odpowiadała za budowanie relacji polsko-amerykańskich na pograniczu kultury, idei i nauki.

Jest laureatką stypendium Clore Leadership Programme i stypendium Leadership Academy for Poland.

fot. Konrad Ćwik

czytaj więcej

prof. dr hab. Ryszard
Cieśla

Moderator panelu Eksport muzyki polskiej , uczestnik panelu Muzyka w czasach pandemii. Czego (nie) nauczył nas Covid-19?

Baryton, solista Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, absolwent Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina oraz Podyplomowych Studiów Administracji i Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, wiceprezes Towarzystwa Miłośników Muzyki Moniuszki, członek Rady Programowej Instytutu Muzyki i Tańca, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ramach kierunku wokalistyka, pedagog, poeta.

Laureat II nagrody oraz nagrody specjalnej za wykonanie pieśni kompozytora niderlandzkiego na Międzynarodowym Konkursie wokalnym w 's-Hertogenbosh w Holandii w 1986 r. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Wiedniu.

Wśród jego scenicznych ról operowych znajdują się m.in partie Figara w „Cyruliku sewilskim”, Hrabiego w „Weselu Figara”, Marcellego w „Cyganerii”, Walentego w „Fauście”, Janusza w „Halce”, Uroka w „Manru” czy Adama w „Raju utraconym”.

W latach 2005–2020 dziekan Wydziału Wokalnego oraz prorektor ds. dydaktyki pierwotnie Akademii, a następnie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.
Jako szef artystyczny Filharmonii im. Romualda Traugutta w Warszawie na przestrzeni lat 2001–2016 był organizatorem i dyrektorem wielu festiwali. Kierownik muzyczny kilkuset koncertów oraz przedstawień okolicznościowych związanych z polskimi rocznicami narodowymi. Ma na swoim koncie liczne nagrania pieśni patriotycznych, reżyserię spektakli muzycznych w Polsce i za granicą oraz nagrania pieśni do zbiorów archiwalnych Polskiego Radia.

W 2015 roku nakładem wydawnictwa Bonus Liber ukazał się jego tomik wierszy „Fraktale bytu”.

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

fot. archiwum prywatne

czytaj więcej

Tadeusz
Deszkiewicz

Uczestnik panelu Jak mówić o muzyce polskiej?

Dziennikarz, publicysta, krytyk muzyczny, działacz społeczny, doradca społeczny prezydenta Andrzeja Dudy, od 2016 r. prezes Polskiego Radia RDC.

Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1977–1996 był dziennikarzem Naczelnej Redakcji Muzycznej Polskiego Radia i Telewizji, a następnie Programu Drugiego Polskiego Radia.
W 2012 r. był pomysłodawcą i organizatorem akcji na rzecz ratowania Warszawskiej Opery Kameralnej. Od 2012 r. jest także współorganizatorem oraz jurorem Międzynarodowego Konkursu Wokalnego „Belcanto Italiano” w Pineto i Rzymie. W latach 2012–2015 był prezesem Towarzystwa Miłośników Muzyki Moniuszki, a od 2015 r. członkiem Rad Programowych Polskiego Radia S.A. oraz RDC S.A.
Autor setek artykułów oraz audycji radiowych i telewizyjnych o tematyce muzycznej i kulturalnej. Członek zespołu i autor kwartalnika „Polish Culture – Polska Kultura”. Był felietonistą londyńskiego tygodnika „Tydzień Polski”, tłumaczem artykułów i autorem opracowań płytowych „Reader’s Digest”.
Jest także współzałożycielem oraz prezesem Fundacji „Latająca Akademia”, działającej na rzecz muzycznie uzdolnionych dzieci autystycznych i z porażeniem mózgowym, wiceprezesem Stowarzyszenia im. Mieczysława Karłowicza oraz współtwórcą Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej „Muzyka na szczytach” w Zakopanem.
Jest laureatem nagrody Prezesa Polskiego Radia za transmisje z Metropolitan Opera w Nowym Jorku.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

fot. Piotr Deszkiewicz

czytaj więcej

dr Przemysław
Kieliszewski

Uczestnik panelu Muzyka w czasach pandemii – czego (nie) nauczył nas COVID-19?

Prawnik z wykształceniem muzycznym, doktor nauk humanistycznych, pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor publikacji z zakresu zarządzania kulturą i polityki kulturalnej. Od maja 2019 roku przewodniczący Pierwszej Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Od 1994 roku menedżer artystów oraz zespołów w Polsce i za granicą. Organizator kilkuset koncertów i przedstawień. W latach 2003–2004 uczestniczył w reformie oraz powołaniu nowej instytucji kultury – Poznańskiego Chóru Chłopięcego. Od 2008 do 2012 roku był dyrektorem, a do dziś jest szefem rady programowej Festiwalu Akademia Gitary.

Współtwórca Regionalnego Obserwatorium Kultury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego i Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów. Od 2013 roku dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu. Zabiega o jego nową siedzibę i z powodzeniem zmienił zespół oraz profil repertuarowy teatru, co sprzyja rozwojowi jego widowni. W trakcie swej kadencji z sukcesem zorganizował też duże widowiska i koncerty, transmitowane również przez Telewizję Polską, m.in. koncert Placido Domingo w 2014 roku, Jesus Christ Superstar jako finał obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski na Stadionie Miejskim w Poznaniu w 2016 roku, koncert Andrei Bocellego na 100-lecie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2019 – 27 tysięcy widzów.

fot. Michał Kordula

czytaj więcej

dr hab. Andrzej Kosendiak,
prof. AM we Wrocławiu

Moderator panelu Impresariat muzyczny i promocja polskiej muzyki

Dyrektor Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, dyrygent i pedagog, jeden z najaktywniejszych muzyków i organizatorów życia muzycznego w Polsce. Pomysłodawca i przewodniczący zarządu Zrzeszenia Filharmonii Polskich.

Powołał do życia Chór NFM, Wrocławską Orkiestrę Barokową, Chór Chłopięcy NFM i Wrocław Baroque Ensemble. Zainicjował liczne festiwale, takie jak m.in. Forum Musicum i Leo Festiwal. Regularnie dyryguje NFM Filharmonią Wrocławską, Chórem NFM, Wrocławską Orkiestrą Barokową oraz zespołami filharmonicznymi z Polski i świata.

Nagrał nieznane utwory z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu i Biblioteki w Strasburgu, a także dzieła Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, Bartłomieja Pękiela i Marcina Mielczewskiego, Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego i Marcina Józefa Żebrowskiego. Większość z nich nominowano do nagrody Fryderyk, a w 2019 r. zdobyła ją płyta Mielczewski II.

Zapoczątkował wiele projektów edukacyjnych, w tym m.in. Musica polonica rediviva, którego założeniem jest wykonywanie muzyki polskiej przez młodych artystów na całym świecie, a także program rozwoju chórów szkolnych – Śpiewająca Polska. Zainicjował cykle wydawnictw: 1000 lat muzyki we Wrocławiu oraz Witold Lutosławski. Opera omnia. W 2018 r. została wydana nagrana pod jego kierownictwem siódma część tego cyklu, zawierająca piosenki dla dzieci. W tym samym roku ukazała się także nagrodzona Fryderykiem, zrealizowana pod jego dyrekcją płyta z Widmami Stanisława Moniuszki.

Wśród wielu nagród i wyróżnień artysty znajdują się m.in.: Nagroda Prezydenta Wrocławia (2016), Dolnośląski Klucz Sukcesu w kategorii „Największa osobowość w promocji regionu” (2016), Austriacki Krzyż Honorowy I Klasy za Zasługi w Nauce i Sztuce (2018), Diament Wrocławia (2018) i Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego (2018)”.

fot. Łukasz Rajchert

czytaj więcej

Grzegorz
Kotów

Uczestnik panelu Impresariat muzyczny i promocja polskiej muzyki

Impresario muzyczny i animator kultury, założyciel „Liu Kotow International Management & Promotion” po 20 latach kariery koncertowej jako skrzypek.

Jako menadżer, oprócz pracy ze światowej klasy artystami, wykorzystując swoje doświadczenie, z pasją zajmuje się budowaniem karier młodych talentów, jak ostatnio koreańskiej skrzypaczki Bomsori Kim.

Przed rozpoczęciem pracy menadżera artystycznego, jako członek-założyciel Szymanowski Quartet, regularnie występował w prestiżowych salach koncertowych świata – nowojorskiej Carnegie Hall, londyńskiej Wigmore Hall, Concertgebouw w Amsterdamie, Musikverein w Wiedniu, Philharmonie de Paris i regularnie pojawiał się na międzynarodowych festiwalach, takich jak BBC Proms, Rheingau, Schleswig-Holstein, Schwetzingen, Schubertiade, Lockenhaus.

Jest laureatem najwyższych nagród na wielu konkursach muzycznych, w tym w Melbourne, Osace, Florencji, Monachium i Weimarze.

Nagrywał dla wytwórni Decca, Hyperion, Haenssler, SWR Classics, Avie.

Był dyrektorem artystycznym i doradcą festiwali muzycznych i cyklów koncertów w Europie oraz pełnił funkcję prezesa Hannover Society for Contemporary Music, był doradcą artystycznym Taiwan Strings Chamber Orchestra, a obecnie jest doradcą programowym Montafoner Resonanzen Festival w Austrii.

Jako wykładowca w Hochschule fuer Musik, Medien und Theater Hannover Grzegorz Kotów był regularnie zapraszany na gościnne wykłady. Jest jurorem międzynarodowych konkursów muzycznych. W 2006 r. otrzymał Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

fot. Magnus Maas

czytaj więcej

Katarzyna
Meissner

Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca, moderatorka paneli Czy granie muzyki polskiej się opłaca?, Muzyka w czasach pandemii.

Managerka kultury, teatrolog z wieloletnim doświadczeniem z branży finansowej. Absolwentka kierunku wiedza o teatrze na warszawskiej Akademii Teatralnej. Zarządzanie kulturą, promowanie jej i szukanie synergii z biznesem – to jej największe pasje zawodowe.

W latach 2005–2013 współpracowała m.in. z Instytutem Adama Mickiewicza, Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, Orkiestrą Sinfonia Varsovia, Stowarzyszeniem im. Ludwiga van Beethovena, Gdańskim Teatrem Szekspirowskim czy Teatrem Nowym w Poznaniu przy produkcji projektów kulturalnych.

Brała udział w organizacji takich wydarzeń jak XVI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, Wielkanocy Festiwal im. Ludwiga van Beethovena, Festiwal Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej czy Festiwal La Folle Journée de Varsovie 2010.

W latach 2012–2020 pracowała w strukturach Santander Bank Polska (wcześniej Banku Zachodnim WBK). Zarządzała komunikacją relacyjną w zakresie działań sponsoringowych, opracowywania strategii komunikacji, kreowania projektów budujących wizerunek marki.

Jest autorką projektu Santander Orchestra. W jego ramach młodzi muzycy mają możliwość zarówno rozwijać swoje umiejętności pod okiem wybitnych tutorów i dyrygentów, jak i biorą udział w zajęciach, które przygotowują ich do świadomego i odpowiedzialnego kierowania karierą (m.in. prawo autorskie, zarządzanie finansami, komunikacja, marketing). Oprócz realizacji wielu działań biznesowych m.in. z zakresu optymalizacji procesów z ramienia banku kierowała również organizacją i komunikacją takich projektów jak UEFA Champions League, BZWBK Press Foto, Jazz Juniors czy Hans Zimmer Tour i koncert Davida Gilmoura w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

Silny nacisk kładzie na edukację środowisk artystycznych w zakresie zarządzania, marketingu i komunikacji oraz na działania wspierające stosowanie nowych technologii w kulturze. Tym obszarom poświęca wiele uwagi w ramach kierowania Instytutem Muzyki i Tańca.

fot. Beata Jarzębska

czytaj więcej

dr hab. Jacek
Rogala

Uczestnik panelu Czy granie muzyki polskiej się opłaca?

Ukończył Akademię Muzyczną we Wrocławiu w klasie kompozycji Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil oraz dyrygentury Marka Pijarowskiego. Od 2001 r. jest dyrektorem Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz Festiwalu Świętokrzyskie Dni Muzyki. W 2012 r. zainaugurował działalność kieleckich filharmoników w nowej siedzibie, której budową zajmował się przez dekadę.
W latach 90. był asystentem dyrygenta w Operze Wrocławskiej, współpracował z Capellą Bydgostiensis i przebywał na stypendium im. Artura Rodzińskiego w The Cleveland Symphony Orchestra. Pracował w Redakcji Muzycznej Polskiego Radia we Wrocławiu, był pełnomocnikiem Ministra Kultury i Sztuki do spraw muzyki, przewodził też Redakcji Muzyki Współczesnej Programu Drugiego Polskiego Radia. Był prezesem i wiceprezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej, w którym kierował Konkursem Muzyki XX i XXI Wieku dla Młodych Wykonawców.
Jest autorem książki Muzyka polska XX wieku. Dokonał prawykonań i nagrań radiowych oraz filmowych. Jego nagrania kompozycji 3 dla 13 Pawła Mykietyna oraz Concerto á rebours Tadeusza Wieleckiego zwyciężyły na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu (1995, 1999), a płytę z nagraniem 3 dla 13 uhonorowano dwiema nagrodami Fryderyk. Z Orkiestrą Filharmonii Świętokrzyskiej nagrał cykl czterech płyt Album Polski, płyty „We Are From Here” oraz „Muzyka na otwarcie”.
Jest adiunktem w Akademii Muzycznej w Łodzi. Od 2012 r. jest wiceprzewodniczącym Zrzeszenia Filharmonii Polskich. Otrzymał Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a za propagowanie polskiej muzyki współczesnej nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAIKS.

fot. Marcin Janda

czytaj więcej

Piotr
Turkiewicz

Uczestnik panelu Eksport muzyki polskiej

Dyrektor artystyczny Festiwalu Jazztopad, który prezentuje unikatowe projekty na zamówienie i gościł najważniejszych muzyków jazzowych, takich jak Charles Lloyd, Wayne Shorter, Sonny Rollins, Kenny Wheeler czy Herbie Hancock. Od 2012 r. festiwal organizuje zagraniczne rezydencje polskich artystów sceny improwizowanej m.in. w Korei Południowej, Kanadzie, Meksyku, Japonii. Od 2015 r. festiwal ma swoją coroczną edycję w Nowym Jorku.

Programuje również koncerty w ramach serii Wielka Improwizacja i Muzyka Świata oraz Taniec w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Od 2018 r. jest kuratorem projektów jazzowych i muzyki improwizowanej w Pierre Boulez Saal w Berlinie.

W latach 2012–2020 był członkiem zarządu International Society for the Performing Arts oraz przewodniczącym komitetu programowego i Pitch New Works tej organizacji mającej swoją siedzibę w Nowym Jorku.

W latach 2014–2018 był wiceprezydentem organizacji Europe Jazz Network. Jest również jednym z założycieli kilku europejskich platform wpierających muzyków młodego pokolenia: Take Five: Europe, JazzPlaysEurope oraz Melting Pot.

Był wielokrotnie zapraszany jako panelista na liczne konferencje międzynarodowe m.in. konferencja European Festival Association w Wilnie, kongres International Society for Performing Arts w Toronto, seminarium ISPA w The Juilliard School w Nowym Jorku, konferencji Azjatyckiego Stowarzyszenia Festiwali w Szanghaju oraz Live! Conference w Singapurze.

W 2010 r. reprezentował Polskę podczas drugiej edycji konferencji Asia – Europe Young Urban Dialogue w Szanghaju.

fot. Łukasz Rajchert dla NFM

czytaj więcej

Michał
Znaniecki

Uczestnik panelu Eksport muzyki polskiej

Reżyser, dramaturg, scenograf i pedagog. Studiował na Uniwersytecie w Bolonii u Umberto Eco oraz Giorgio Strehlera w Teatro Piccolo di Milano. Zadebiutował w mediolańskiej La Scali, mając zaledwie 24 lata i był najmłodszym w historii reżyserem debiutującym w tym teatrze.

Autor ponad 200 spektakli, pracuje na najważniejszych scenach operowych całego świata. Wyspecjalizował się w megaprodukcjach plenerowych, które realizował na stadionach, wyspach i w parkach – między innymi współpracując z Israeli Opera na pustyni w Masadzie w ramach wieloletniego kontraktu. Szczególne miejsce w jego dorobku artystycznym zajmują projekty teatralne, edukacyjne i angażujące grupy wykluczone społecznie, za które był wielokrotnie nagradzany. Był jednym z najmłodszych dyrektorów Opery Narodowej w Warszawie i Opery Poznańskiej.

W 2011 r. za spektakl „Eugeniusz Oniegin” reżyser otrzymał prestiżową nagrodę Premios Líricos Teatro Campoamor dla najlepszej produkcji premierowej roku w Hiszpanii. Nagradzany „Złotymi Maskami” za spektakle i reżyserię; Narodową Nagrodą Teatralną Chorwacji za najlepszy spektakl operowy roku 2014 „Mefistofele” oraz Premio Abbiati 2015 za projekt „200.com – Pagliacci”.

W 2012 r. z okazji 20-lecia działalności artystycznej odznaczony srebrnym medalem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Ambasador Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Założyciel i dyrektor Festival Opera Tigre w Argentynie.

fot. Karol Fatyga

czytaj więcej
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję