Część przedmiotowa

Ładowanie...

Maxymilian
Bylicki

Moderator paneli Muzyka dawna, Muzyka XIX i XX wieku, Muzyka Sakralna, Muzyka Współczesna, Muzyka tradycyjna i ludowa

Pianista, manager, działacz społeczny, organizator życia artystycznego. Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca w latach 2017–2020. Ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu z dyplomem magistra sztuki. Od 1977 r. prowadził czynną działalność koncertową jako solista i kameralista, a także działalność dydaktyczną. Koncertował w kraju i za granicą (m.in. w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Kanadzie).
W latach 1979–1991 wykładał w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im F. Chopina oraz w Akademii Muzycznej w Warszawie. W latach 1990–1994 był dyrektorem Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Sztuki. W 1997 r. uzyskał tytuł Master of Business Administration (MBA) na Uniwersytecie w Calgary (Kanada) oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2000–2001 był doradcą Ministra Kultury i Sztuki ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym. W latach 2003–2005 pełnił funkcję dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Od 2015 r. doradca w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, długoletnim wiceprzewodniczącym zarządu Sekcji Pedagogów SPAM, wieloletnim organizatorem i członkiem komitetu programowego Międzynarodowych Mistrzowskich Kursów Muzycznych w Łańcucie, a także dyrektorem Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie

fot. archiwum prywatne

czytaj więcej

dr hab. Beata
Bolesławska-Lewandowska

Uczestniczka panelu Muzyka współczesna

Muzykolog, pracownik naukowy Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Absolwentka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, School of Music Cardiff University w Wielkiej Brytanii (PhD, 2010), doktor habilitowana Instytutu Sztuki PAN (2020). Autorka książek: Panufnik (Kraków 2001), Górecki. Portret w pamięci (Kraków 2013), Panufnik. Architekt emocji (Kraków 2014), The Life and Works of Andrzej Panufnik (1914–1991) (Farnham, 2015), Mycielski. Szlachectwo zobowiązuje (Kraków 2018), The Symphony and Symphonic Thinking in Polish Music since 1956 (Abingdon 2019) oraz edytorka dwutomowej korespondencji Zygmunta Mycielskiego i Andrzeja Panufnika (Warszawa 2016 i 2018). Jest także współredaktorką serii wydawniczej Muzyka polska za granicą, zainicjowanej i wydawanej w Instytucie Sztuki PAN.

Regularnie bierze udział w konferencjach muzykologicznych w kraju i za granicą. Jest autorką artykułów naukowych i popularyzatorskich na tematy związane z polską muzyką współczesną, a także tekstów pisanych na strony internetowe, do programów koncertowych i płytowych.

Laureatka stypendiów Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowej, Instytutu Muzyki i Tańca oraz m.st. Warszawy, uhonorowana także odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Nagrodą Honorową Związku Kompozytorów Polskich.

Od 2015 r. przewodnicząca Sekcji Muzykologów oraz członkini Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich. Zasiada w Radzie Programowej Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

fot. J. Dalecki

czytaj więcej

prof. dr hab. Katarzyna
Jankowska-Borzykowska

Uczestniczka panelu Muzyka XIX i XX wieku

Pianistka, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, w latach 2012–2020 kierownik Katedry Kameralistyki Fortepianowej UMFC, członkini zarządu European Chamber Music Teachers’ Association.

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu prof. Wiktora Mierżanowa i as. Iriny Rumiancewej oraz kameralistyki w klasie prof. Jerzego Marchwińskiego. Uzupełniające studia odbywała w Królewskiej Akademii Muzycznej w Sztokholmie w klasie prof. Grety Erikson oraz w Szkole Kameralistyki Radia Szwedzkiego w Edsberg. Jeszcze w okresie studiów wykonywała koncerty fortepianowe Jana Sebastiana Bacha, Edvarda Griega, Camille’a Saint-Saënsa, Siergieja Prokofiewa z towarzyszeniem orkiestr symfonicznych. Występowała także z recitalami fortepianowymi, głównie z muzyką Fryderyka Chopina, podróżując z nimi po krajach niemal wszystkich kontynentów.

Najważniejszym nurtem jej działalności jest muzyka kameralna. Towarzyszyła m.in. Jerzemu Artyszowi (baryton) i Urszuli Kryger (mezzosopran), z którymi występowała na najpoważniejszych estradach koncertowych w kraju i za granicą. Ma na swoim koncie wiele nagrań radiowych, telewizyjnych i filmowych dokonanych w Polsce, we Francji, Niemczech, Finlandii i Danii. Wraz z Urszulą Kryger jest laureatką nagrody Fryderyka 2001 za album z pieśniami Karola Szymanowskiego.

fot. Juliusz Multarzyński

czytaj więcej

o. dr Nikodem
Kilnar OSPPE

Uczestnik panelu Muzyka sakralna

Paulin, krajowy duszpasterz muzyków kościelnych, konsultor Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej przy Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, prezes Stowarzyszenia „Kapela Jasnogórska”, kapelan Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej.

Związany z muzyką od wczesnych lat: najpierw jako uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej w klasie trąbki, fortepianu i rogu, później jako student Studium Organistowskiego Diecezji Częstochowskiej. Muzyce poświęcił także swoją rozprawę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Remigiusza Pośpiecha, zatytułowaną Kultura muzyczna Jasnej Góry w XX wieku.

Wraz z prof. Remigiuszem Pośpiechem powołał Zespół Naukowo-Redakcyjny Jasnogórskich Muzykaliów – nadzoruje w nim m.in. projekt Musica Claromontana, w ramach którego dokonano nagrań ponad dziewięćdziesięciu płyt z kompozycjami pochodzącymi z archiwum muzycznym Jasnej Góry. Z jego inicjatywy powstały także Jasnogórski Oktet Dęty, Jasnogórski Chór Chłopięco- Męski „Pueri Claromontani”, Jasnogórski Chór Dziewczęcy „Filiae Mariae” oraz Jasnogórski Zespół Wokalny „Camerata”. Powołał też do istnienia Zespół Muzyki Dawnej „Capella Czestochowiensis”, Stowarzyszenie Jasnogórska Szkoła Chóralna oraz Jasnogórską Publiczną Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I stopnia.

W 2010 r. stworzył Podkomisję Konserwatorską Jasnogórskiego Instrumentarium, której zadaniem jest przeprowadzenie gruntownych badań i konserwacji zabytkowych instrumentów zachowanych po Kapeli Jasnogórskiej.

Otrzymał liczne nagrody, m.in. Złoty Krzyż Zasługi, odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nagrodę Prymasa Polski „Srebrna Piszczałka”.

fot. Przemysław Karol Porwich

czytaj więcej

Jerzy
Kornowicz

Uczestnik panelu Muzyka współczesna

Kompozytor, pianista-improwizator, pedagog i promotor muzyki.

Studiował kompozycję w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie i Konserwatorium Królewskim w Hadze oraz zarządzanie kulturą na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się muzyką licznych gatunków, zarówno zapisywaną, jak i improwizowaną. Jego muzyka była wykonywana w ponad 20 krajach świata. Jest założycielem grupy „Kawalerowie błotni” skupiającej improwizujących kompozytorów oraz muzyków alternatywnych i jazzowych, z którymi prezentował spektakle muzyczne w Polsce i wielu krajach Europy.

Zajmuje się popularyzacją nowej muzyki oraz programowaniem artystycznym. Inicjował i współorganizował festiwale i cykle koncertowe. Jest współtwórcą i komisarzem artystycznym Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody” w Lublinie. Sprawuje funkcję dyrektora festiwalu „Warszawska Jesień”.

Zajmuje się kwestiami strukturalnymi polskiej kultury, edukacją muzyczną, socjologią kultury i polityką kulturalną z pozycji środowisk pozarządowych. Współtworzył kilka polskich instrumentów promocji i dostępu do nowej muzyki. W latach 2003–2015 był prezesem Związku Kompozytorów Polskich. Jest współinicjatorem powstania i prezesem Stowarzyszenia Kreatywna Polska łączącego polskie przemysły kreatywne i środowiska twórcze. Wykładał gościnnie na uczelniach polskich, europejskich i w Stanach Zjednoczonych.

fot. Mariusz Wideryński

czytaj więcej

dr hab. Marcin Tadeusz
Łukaszewski, prof. UMFC

Uczestnik panelu Muzyka sakralna

Pianista, teoretyk muzyki i kompozytor, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, kierownik Katedry Teorii Muzyki.

Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu prof. Bronisławy Kawalli, prof. Jana Ekiera i dra hab. Edwarda Wolanina oraz studiów podyplomowych w tej uczelni: Wykonawstwa Muzyki Współczesnej w klasie fortepianu prof. Szabolcsa Esztényiego, Teorii Muzyki oraz Kompozycji w klasie prof. Mariana Borkowskiego. W 2005 r. uzyskał w AMFC stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce (promotor: prof. dr hab. Marek Podhajski), a w 2014 r. w UMFC stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie kompozycja i teoria muzyki.

Jest autorem książek: Jak napisać pracę dyplomową o muzyce. Poradnik dla studentów i doktorantów kierunków muzycznych (Warszawa 2016), Przewodnik po muzyce fortepianowej (Kraków 2014), Fortepianowe formy wariacyjne kompozytorów polskich 1900–2010. Dzieje gatunku i technika wariacyjna (Warszawa 2013), Twórczość fortepianowa Mariana Sawy (Warszawa 2012), Muzyka chóralna o tematyce religijnej kompozytorów warszawskich 1945–2000 (Lublin 2007), Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość (Częstochowa 1997).

Jako pianista specjalizuje się w wykonawstwie muzyki fortepianowej twórców polskich XX i XXI w. Nagrał wiele albumów, m.in. monograficzne z muzyką Mariana Sawy, Piotra Perkowskiego, Franciszka Lessla, Stanisława Moniuszki.

Jest laureatem wielu nagród kompozytorskich, m.in. II nagrody (I nie przyznano) w Konkursie Kompozytorskim im. Feliksa Nowowiejskiego w Warszawie, II nagrody w Konkursie Kompozytorskim im. Wandy Landowskiej w Warszawie i III nagrody w I Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Pro Organo”. Otrzymał także nagrodę Fryderyka za płytę z utworami Piotra Perkowskiego oraz odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, medal Mater Verbi oraz dwukrotnie Nagrodę Rektora UMFC.

fot. Dominika Śnieg

czytaj więcej

Katarzyna
Meissner

Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca, moderatorka paneli Piosenka, Czy granie muzyki polskiej się opłaca?, Muzyka w czasach pandemii

Managerka kultury, teatrolog z wieloletnim doświadczeniem z branży finansowej. Absolwentka kierunku wiedza o teatrze na warszawskiej Akademii Teatralnej. Zarządzanie kulturą, promowanie jej i szukanie synergii z biznesem – to jej największe pasje zawodowe.

W latach 2005–2013 współpracowała m.in. z Instytutem Adama Mickiewicza, Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, Orkiestrą Sinfonia Varsovia, Stowarzyszeniem im. Ludwiga van Beethovena, Gdańskim Teatrem Szekspirowskim czy Teatrem Nowym w Poznaniu przy produkcji projektów kulturalnych.

Brała udział w organizacji takich wydarzeń jak XVI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, Wielkanocy Festiwal im. Ludwiga van Beethovena, Festiwal Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej czy Festiwal La Folle Journée de Varsovie 2010.

W latach 2012–2020 pracowała w strukturach Santander Bank Polska (wcześniej Banku Zachodnim WBK). Zarządzała komunikacją relacyjną w zakresie działań sponsoringowych, opracowywania strategii komunikacji, kreowania projektów budujących wizerunek marki.

Jest autorką projektu Santander Orchestra. W jego ramach młodzi muzycy mają możliwość zarówno rozwijać swoje umiejętności pod okiem wybitnych tutorów i dyrygentów, jak i biorą udział w zajęciach, które przygotowują ich do świadomego i odpowiedzialnego kierowania karierą (m.in. prawo autorskie, zarządzanie finansami, komunikacja, marketing). Oprócz realizacji wielu działań biznesowych m.in. z zakresu optymalizacji procesów z ramienia banku kierowała również organizacją i komunikacją takich projektów jak UEFA Champions League, BZWBK Press Foto, Jazz Juniors czy Hans Zimmer Tour i koncert Davida Gilmoura w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

Silny nacisk kładzie na edukację środowisk artystycznych w zakresie zarządzania, marketingu i komunikacji oraz na działania wspierające stosowanie nowych technologii w kulturze. Tym obszarom poświęca wiele uwagi w ramach kierowania Instytutem Muzyki i Tańca.

fot. Beata Jarzębska

czytaj więcej

dr hab. Maria
Pomianowska

Uczestniczka panelu Muzyka tradycyjna i ludowa

Multiinstrumentalistka, kompozytorka, wokalistka, adiunkt w Akademii Muzycznej w Krakowie, dyrektor festiwalu Skrzyżowanie Kultur, członkini rady programowej chińskiego festiwalu „16+1”.

Prowadzi studia nad unikalnymi technikami gry na instrumentach muzycznych rodem z Azji i Europy, z powodzeniem rekonstruuje zaginione staropolskie instrumenty smyczkowe: sukę biłgorajską, mielecką i fidel płocką.

Jest członkinią i kierownikiem artystycznym formacji grającej muzykę indyjską Raga Sangit oraz Zespołu Polskiego. Regularnie, w Azji i Afryce, inicjuje unikatowe projekty bazujące na muzyce ludowej z Mazowsza, współtworzone z arabskimi, pakistańskimi, senegalskimi, irańskimi, koreańskimi, chińskimi, japońskimi i indyjskimi artystami.

Jako solistka koncertuje na całym świecie, komponuje muzykę do sztuk teatralnych oraz filmów. Wydała 24 autorskie płyty, nagrywała i koncertowała ze światowej sławy artystami: Yo Yo Mą, Borysem Griebienszczikowem, Anną Marią Jopek, Gilem Goldsteinem, Gonzalo Rubelcabą, Branfordem Marsalisem, Kayhanem Kalhorem, Hooseinem Alizadeh.

Podczas pięcioletniego pobytu w Japonii (1997–2002) prezentowała polską muzykę ludową i klasyczną w największych salach koncertowych, koncertowała i komponowała dla cesarzowej Japonii Michiko.

W 2010 r. otworzyła pierwszą w Polsce specjalizację związaną z muzyką ludową fidele kolanowe na Wydziale Instrumentalnym (Katedra Wiolonczeli i Kontrabasu) w Akademii Muzycznej w Krakowie.

Za dokonania na polu muzyki tradycyjnej i ludowej została uhonorowana m.in. Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaką „Za Zasługi dla Warszawy”.

fot. Katarzyna Kamer

czytaj więcej

prof. dr hab. Irena
Poniatowska

Uczestniczka panelu Muzyka XIX i XX wieku

Muzykolog specjalizująca się w muzyce XIX wieku, w latach 1965–2003 związana z Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1974–1991 organizowała polsko-włoską współpracę muzykologiczną między Uniwersytetem Warszawskim a Uniwersytetem w Bolonii, przewodniczyła kongresom Musica Antiqua Europae Orientalis w Filharmonii Pomorskiej (1988–2006 i seminarium w 2014 r.) oraz Kongresom Chopinowskim w 1999 r. (także redaktorka wydania materiałów w 2003 r.) i w 2010 r. (współredaktorka wydania wraz z Zofią Chechlińską w 2017 r.). W latach 1975–1990 stała na czele Rady Naukowej Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, następnie była jego wiceprezesem. Obecnie piastuje stanowisko prezesa stowarzyszenia Polska Akademia Chopinowska, przewodniczy Radzie Programowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina oraz Radzie Festiwali Chopinowskich w Dusznikach.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na muzyce fortepianowej i pianistyce (w tym chopinologii), muzyce skrzypcowej XIX w., kulturze muzycznej od baroku do początków XX w. oraz na problematyce recepcji muzyki. Ma na koncie ponad 400 prac naukowych.

Jest honorowym członkiem założonej w 1666 r. Accademia Filarmonica di Bologna, do której należeli m.in. Wolfgang Amadeusz Mozart czy Gioacchino Rossini. Pozostaje honorowym członkiem Związku Kompozytorów Polskich oraz honorową obywatelką miasta Duszniki.

Odznaczona została m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a w 2013 r. Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

fot. archiwum prywatne

czytaj więcej

Janusz
Prusinowski

Uczestnik panelu Muzyka tradycyjna i ludowa

Skrzypek, lirnik, cymbalista, harmonista, śpiewak, kompozytor. Jeden z prekursorów odrodzenia wiejskiej tradycji muzycznej w Polsce.

Gry na skrzypcach uczył się u wiejskich mistrzów – Jana Lewandowskiego, Kazimierza Meto, Piotra i Jana Gaców – od których przejął indywidualne cechy mazurków, oberków, kujawiaków i polek. Jest liderem Janusz Prusinowski Trio, zespołu, który stawia sobie za cel poznanie, a także rozwijanie języka i fenomenu dawnego wiejskiego muzykowania. Płyty tria: Mazurki (2008), Serce (2010), Po kolana w niebie (2013), Po śladach (2018) zostały uhonorowane nagrodą Polskiego Radia Folkowy Fonogram Roku, a sam zespół koncertował w większości krajów Europy, Afryce, Azji i Ameryce Północnej.

Współtworzył zespół Bractwo Ubogich (1993–1994) i Kapelę Domu Tańca. Jest śpiewakiem zespołu Monodia Polska i skrzypkiem Orkiestry Czasu Zarazy. Komponuje muzykę teatralną, pieśni, piosenki i kołysanki. Prowadzi warsztaty tradycyjnej gry na skrzypcach, śpiewu, tańca i podstaw mazurka. Wraz z żoną Kają założył wydawnictwo – teatr Słuchaj Uchem, poświęcone dawnym i nowym zabawom dziecięcym.

Jest inicjatorem i dyrektorem festiwalu Wszystkie Mazurki Świata i prezesem fundacji o tej samej nazwie, organizującej międzynarodowe projekty przybliżające europejskie i światowe relacje polskiej muzyki tradycyjnej. Przewodzi także Forum Muzyki Tradycyjnej – federacji zrzeszającej organizacje zajmujące się przekazem muzyki tradycyjnej z całej Polski.

W 2014 r. otrzymał Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, w 2015 r. doroczną nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie kultury ludowej.

fot. Aleksandra Rózga

czytaj więcej

prof. dr hab. Sławomir
Tomasik

Uczestnik panelu Muzyka XIX i XX wieku

Skrzypek solista i kameralista, nauczyciel akademicki, poeta.

Kierownik Katedry Instrumentów Smyczkowych Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, profesor gościnny w SOAI University w Osace. Autor książek Kompas skrzypka (cz. I – Warszawa 2005, cz. II Warszawa 2007), System gam i pasaży na skrzypce (Warszawa 2009), Abecadło dwudźwiękowe dla dzieci (Warszawa 2011), Korekta aparatu gry skrzypka – lekcja po lekcji (Kraków, Warszawa 2016), opracowań edytorskich wydań nutowych: Paderewski. Wszystkie utwory skrzypcowe (2001), 12 Fantazji G.Ph. Telemanna (2006), a także dwóch tomików wierszy.

Ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie skrzypiec Jana Tawroszewicza i Krzysztofa Jakowicza, studiował kameralistykę pod kierunkiem członków Amadeus Quartet w Musikhochschule w Kolonii, swoje umiejętności doskonalił także u Tadeusza Wrońskiego i André Gertlera.

Do najważniejszych albumów z jego udziałem należą: zrealizowane z Robertem Morawskim Brahms Sonatas Opus 78, 100, 108, 120 (2017) i Karol Szymanowski Complete Violin and Piano Works (2011 – z nagrodą Fryderyk), The Power of The Polish Violin (2013) z dziełami i Karola Lipińskiego, Zbigniewa Turskiego, Bartosza Kowalskiego z towarzyszeniem NOSPR i Subito Strings (2 nominacje do Fryderyka) czy nagrany z Edwardem Wolaninem na instrumentach z epoki Józef Elsner Violin and Pianoforte Works (2014). Najnowszą płytą duetu Sławomir Tomasik / Robert Morawski jest Ignacy Jan Paderewski All Violin and Piano Works (2020).

fot. Andrzej Mikiciak

czytaj więcej
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję